Międzynarodowe doświadczenia. Międzynarodowa kooperacja
Sukces firmy Rutkowski Ltd. opiera się na następujących podwalinach: 
- Obecność na rynku od 1979 roku
- Ogromne doświadczenie rynkowe w polskich realiach
- Szeroko zakrojone kontakty z przedsiębiorstwami z Niemiec, Francji, Włoch, Hiszpanii, Anglii oraz krajów arabskich
- Bezpośredni dostęp do decydentów rynkowych 
- Wzorcowa współpraca z organizacjami branżowymi i mediami
- Konsekwencja w kreowaniu wizerunku marki (produkty/usługi) 

 

Stabilność, jasna wizja przyszłości
Rutkowski Ltd. działa w następujących obszarach: 
- Centrum Energii Odnawialnej i Nowoczesnych Systemów Grzewczych
- Hotele Uzdrowiskowe, Kliniki Zdrowia i Urody
- Centra Szkoleniowe 
- Doradztwo gospodarcze, kojarzenie przedsiębiorstw, struktury joint-venture
- Strefa przemysłowa, Centrum logistyczne, Laboratoria badawcze

Vertum - Energia Odnawialna to marka ukierunkowana w zakresie: 
badania i rozwój, produkcja, kooperacja, budowa i rozwój sieci sprzedaży, 
szkolenia branżowe, budowa i rozwój sieci instalacyjno-serwisowej.

St. George - Hotele Uzdrowiskowe ukierunkowane są na:
- naturalne wspomaganie leczenia (St. George Medical Ensamble)
- leczenie zaburzeń metabolicznych
- rozwój technik cybernetycznej regulacji termograficznej
- odnowę medyczną i biologiczną Spa Wellness,
- programy edukacyjne, dla zdrowia i urody